Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Pamięć i tożsamość

Zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.

Przedmioty w ramach wyzwania Pamięć i tożsamość:

 1. Nasze mityczne dzieciństwo. Prowadzi: Marciniak Katarzyna (3700-CSM2SEM-AR-AL)
 2. Elegancja – Francja. Obraz elit w tekstach kultury francuskiej. Prowadzi: Abramowicz Maciej (3700-KON135-AL)
 3. Anthropology of postsocialism. Prowadzi: Wielecki Kamil (3700-KON150-AL)
 4. Marginalizm, marginesowość, człowiek marginesu w literaturze (od 2 połowy XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Zalewska Agata (3700-KON152-AL)
 5. Deliberatorium mediterraneum: centra wzrostu, linie podziału, przestrzenie spotkań. Prowadzi: Kieniewicz Jan (3700-KON158-AL)
 6. Kultura w zwierciadle literatury. Prowadzi: Zalewska Agata (3700-KON169-AL)
 7. Rewolucja informacyjna – etyczne i prawne aspekty nowych technologii informacyjnych. Prowadzą: Szymański Sebastian, Kowalczyk Łukasz  (3700-KON170-AL)
 8. Salon literacki: ludzkie, poza-ludzkie i święte w powieści. Prowadzą: Wiśnicka-Tomalak Zuzanna, Wilczak Marlena (3700-KON171-AL)
 9. Wprowadzenie do suicydologii, czyli interdyscyplinarne podejście do autodestrukcji. Prowadzi: Witkowska Halszka (3700-KON172-AL)
 10. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim. Prowadzi: Abramowicz Maciej (3700-KON173-AL)
 11. Literatura światowa a literatura polska. Prowadzi: Golubiewski Mikołaj (3700-KON178-AL)
 12. Antropologia i nowoczesność. Prowadzi: Klekot Ewa (3700-KON180-AL)
 13. Chrześcijańskie tradycje liturgiczne (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm). Prowadzi: Kuczara Konrad (3700-KON184-AL)
 14. Szekspirowskie ciała: realność i metafora. Prowadzi: Olechnowicz Emilia (3700-KON186-AL)
 15. Jednostki, osoby, podmioty. Prowadzi: Sokół Grzegorz (3700-KON192-AL)
 16. Dwie wizje Grecji – Zbigniewa Herberta i Lawrence’a Durrella. Prowadzi: Kalinowska Maria (3700-KON202-AL)
 17. Bałkańskie miejsca pamięci. Prowadzi: Jolanta Sujecka (3700-KON106-AL)
 18. Witkacy: nihilista czy etyk? Prowadzi: Maria Kalinowska (3700-KON204-AL)
 19. Historiografia dla kulturoznawców: wprowadzenie. Prowadzi: Piotr Chmiel (3700-KON208-AL)
 20. Zrobić poetę! Grawitacje Czesława Miłosza. Prowadzi: Mikołaj Golubiewski (3700-KON212-AL)
 21. Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach. Prowadzi: Marzena Maciulewicz (3700-KON220-AL)
 22. Dziedzictwo interdyscyplinarne Norwida. Prowadzi: Machał Masłowski (3700-KON222-AL)
 23. Polszczyzna między Wschodem a Zachodem – interferencje językowe w kontekście kultury. Prowadzi: Ewa Rudnicka (3700-KON226-AL)
 24. Psychoanaliza w kulturze –  w stronę interpretacji nieświadomości. Prowadzi: Marcin Sroczyński (3700-KON229-AL)
 25. TransAzja. Syberia, Mongolia, Himalaje – próba nieuropocentrycznego opisu świata. Prowadzi: Kamil Wielecki (3700-KON233-AL)
 26. Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście. Prowadzą: Katarzyna Granicka i Szymon Gruda (3700-KON236-AL)
 27. Fryderyk Chopin jako bohater kultury popularnej XIX i XX wieku. Prowadzi: Dorota Mackenzie (3700-KON243-AL)
 28. Recepcja antyku w kulturze dla dzieci i młodzieży. Wybrana problematyka. Prowadzi: Anna Mik i Krzysztof Rybak (3700-KON244-AL)
 29. Katalog inności. Prowadzi: Paweł Wojtas (3700-KON252-AL)
 30. Historia filmu dokumentalnego. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON64-AL)

 

Wszystkie wyzwania kierunkowe