Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Pamięć i tożsamość

Zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.

Przedmioty w ramach wyzwania Pamięć i tożsamość:

 1. Nasze mityczne dzieciństwo. Prowadzi: Marciniak Katarzyna (3700-CSM2SEM-AR-AL)
 2. Elegancja – Francja. Obraz elit w tekstach kultury francuskiej. Prowadzi: Abramowicz Maciej (3700-KON135-AL)
 3. Anthropology of postsocialism. Prowadzi: Wielecki Kamil (3700-KON150-AL)
 4. Marginalizm, marginesowość, człowiek marginesu w literaturze (od 2 połowy XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Zalewska Agata (3700-KON152-AL)
 5. Deliberatorium mediterraneum: centra wzrostu, linie podziału, przestrzenie spotkań. Prowadzi: Kieniewicz Jan (3700-KON158-AL)
 6. Kultura w zwierciadle literatury. Prowadzi: Zalewska Agata (3700-KON169-AL)
 7. Rewolucja informacyjna – etyczne i prawne aspekty nowych technologii informacyjnych. Prowadzą: Szymański Sebastian, Kowalczyk Łukasz  (3700-KON170-AL)
 8. Salon literacki: ludzkie, poza-ludzkie i święte w powieści. Prowadzą: Wiśnicka-Tomalak Zuzanna, Wilczak Marlena (3700-KON171-AL)
 9. Wprowadzenie do suicydologii, czyli interdyscyplinarne podejście do autodestrukcji. Prowadzi: Witkowska Halszka (3700-KON172-AL)
 10. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim. Prowadzi: Abramowicz Maciej (3700-KON173-AL)
 11. Literatura światowa a literatura polska. Prowadzi: Golubiewski Mikołaj (3700-KON178-AL)
 12. Antropologia i nowoczesność. Prowadzi: Klekot Ewa (3700-KON180-AL)
 13. Chrześcijańskie tradycje liturgiczne (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm). Prowadzi: Kuczara Konrad (3700-KON184-AL)
 14. Szekspirowskie ciała: realność i metafora. Prowadzi: Olechnowicz Emilia (3700-KON186-AL)
 15. Jednostki, osoby, podmioty. Prowadzi: Sokół Grzegorz (3700-KON192-AL)
 16. Dwie wizje Grecji – Zbigniewa Herberta i Lawrence’a Durrella. Prowadzi: Kalinowska Maria (3700-KON202-AL)

 

Wszystkie wyzwania kierunkowe