Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

 

Studia skrojone na miarę.
Zapraszamy do naszego grona

Interdyscyplinarny kierunek studiów artes liberales prowadzony jest na studiach I i II stopnia.

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie.

Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Wreszcie tylko w Kolegium poznasz odpowiedzi na pytania, którym odpowiada… jeden rezultat wyszukiwania w Google.

Kolegium, będące częścią Wydziału „Artes Liberales”, jest wyjątkową jednostką dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Oferuje unikatowe programy studiów, które łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i techniczno-przyrodniczych.

Więcej informacji dla kandydatów

I stopień studiów

Zasady rekrutacji dla osób rozpoczynających naukę na studiach I stopnia.

Przeczytaj

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

Pobierz

II stopień studiów

Zasady rekrutacji dla osób rozpoczynających naukę na studiach II stopnia.

Przeczytaj

Program studiów II stopnia dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.

Pobierz

Kim jest absolwent Kolegium?

Absolwent kierunku artes liberales dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o umyśle, języku i reprezentacji poznawczej, a także wiedzą na poziomie zaawansowanym na temat składników, przejawów i ograniczeń kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach. Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą.

 

Produkt. Pragnienie. Wiara?
Masz swoje zdanie?

Jest sztuka mięsa, są sztuki walki oraz sztuki wyzwolone:
artes liberales

Program „Artes Liberales” powstał po kilkuletnich pracach przygotowawczych prowadzonych z udziałem wykładowców i ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Nawiązuje on do core curriculum College’u w University of Chicago oraz do programów amerykańskich colleges of liberal arts and sciences (kolegiów sztuk wyzwolonych).

Wciąż zmieniamy go i udoskonalamy m.in. we współpracy z partnerami amerykańskimi, do których należą czołowe koledże i uniwersytety, a także wspierające nas organizacje i fundacje, zwłaszcza Association of American Colleges and Universities oraz Christian A. Johnson Endeavor Foundation.

Program jest jednak oryginalnym rozwiązaniem, propozycją nowego kierunku interdyscyplinarnych studiów ogólnokształcących, których potrzebę coraz częściej dostrzega się w Polsce. Powstał on w środowisku Wydziału „Artes Liberales“ i Kolegium MISH UW, do którego przychodzą studenci traktujący Uniwersytet jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów, pragnący studiować jak najwięcej, wciąż poszerzać swoje horyzonty intelektualne.

Czytaj więcej

Połączenie niemożliwe staje się możliwe

W programie studiów I stopnia znalazło się sześć „wyzwań kierunkowych”. Przygotowują je specjaliści z Kolegium Artes Liberales, Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorowie z całego świata. Ostateczny format przebiegu zajęć powstaje w dialogu ze studentami, w ramach budowania Wspólnoty Profesorów i Studentów „Artes Liberales”.

O ile „wyzwania kierunkowe” pozostają względnie stałe w perspektywie co najmniej dekady, to same zajęcia realizowane w ich obrębie ulegają przemianom. Zmiany dokonują się – w zależności od zainteresowań wykładowców i studentów – w rytmie semestralnym, rocznym lub dłuższym. Organizujemy kursy i szkolenia, między innymi z podstaw programowania(!). Proponujemy też oryginalne zajęcia z nauk przyrodniczych i ścisłych.