Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Dzieło sztuki w kulturze

Specjalność ma celu powiązanie nauk humanistycznych i różnego rodzaju sztuk. Proponowane kursy – prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków sztuk wyzwolonych – pokazują, jak powstają literatura, poezja, malarstwo, muzyka, teatr i taniec oraz jakie pełnią one funkcje w kulturze europejskiej od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Dotyczą ponadto genezy i rozwoju pojęcia sztuki w świetle najrozmaitszych teorii humanistyki światowej. Ich celem jest zrozumienie sensu ludzkiej działalności artystycznej oraz znaczenia refleksji o sztuce i literaturze. Absolwent specjalności dysponuje nie tylko pogłębioną wiedzą o sztuce i naukach humanistycznych, lecz także potrafi w praktyce prowadzić działalność na pograniczu obu tych obszarów. Staje się również aktywnym współtwórcą działalności kulturalnej.

Koordynatorzy: prof. dr hab. Jerzy Axer, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, dr hab. prof. UW Krzysztof Rutkowski

 

 

Wszystkie specjalności