Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Ideowe i materialne aspekty życia społecznego

Specjalność opiera się na współpracy Wydziału „Artes Liberales” z kilkoma jednostkami UW, zwłaszcza z Wydziałem Filozofii i Socjologii i Wydziałem Prawa oraz z instytucjami spoza UW, szczególnie Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, których pracownicy rokrocznie prowadzą w Kolegium zajęcia powiązane z badaniami o tematyce społecznej. Kursy łączą prezentację najważniejszych teoriach socjologicznych z przedstawieniem dorobku innych nauk społecznych: historii, antropologii kulturowej, politologii i psychologii. Absolwent specjalności uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności praktycznego działania w sferze publicznej.

Koordynatorzy: prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. dr hab. Michał Kopczyński, prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz

 

Wszystkie specjalności