Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Chrześcijaństwo w kulturze

Specjalność ma na celu pokazanie kulturotwórczego wpływu chrześcijaństwa. Kursy pokazują obecność w różnych kulturach zarówno chrześcijaństwa wschodniego (prawosławie, grekokatolicyzm), jak i zachodniego (rzymski katolicyzm, różne odłamy protestantyzmu). Studenci badają funkcjonowanie różnych pojęć teologicznych i odnoszą je do zagadnień takich, jak religia i przemoc, ekumenizm, dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kursy omawiają ponadto zasadnicze cechy innych religii, zwłaszcza judaizmu i islamu, oraz i ich relacji z chrześcijaństwem. Absolwent specjalności dysponuje pogłębioną wiedzą na temat historycznego rozwoju chrześcijaństwa i potrafi ją wykorzystać w analizie problemów współczesnego świata.

Koordynatorzy: ks. prof. dr hab. Michał Janocha, ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, prof. dr hab. Kalina Wojciechowska

 

Wszystkie specjalności