Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli

To nowa specjalność na studiach II stopnia artes liberales. Zostanie uruchomiona w roku 2017/18 w ramach programu prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Kolonii i Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie. Oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Warszawskiego i jednej z uczelni partnerskich. Przeznaczona jest dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego lub niemieckiego, które poszukują studiów umożliwiających rozpoczęcie pracy naukowej w międzynarodowym środowisku. Student spędza przynajmniej semestr na uczelni partnerskiej, na której wybiera drugiego promotora pracy magisterskiej. Celem programu jest pokazanie najlepszych tradycji naukowych w zakresie historii kontaktów kulturowych i intelektualnych między Wschodem i Zachodem, a także wykształcenie umiejętności twórczej refleksji nad tymi tradycjami. Student korzysta z indywidualnej opieki merytorycznej i naukowej tutora, a także ze wsparcia zagranicznych wykładowców należących do programu.

Bliższe informacje o uczelniach partnerskich i szczegóły programu znajdują się na stronie: www.cih.phil-fak.uni-koeln.de

Koordynatorzy: prof. dr hab. Paweł Stępień, mgr Małgorzata Wojtyniak

 

Wszystkie specjalności