Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Dzieje myśli obywatelskiej

Proponujemy zajęcia dotyczące kształtowania się myślenia o państwie, prawie, postawach obywatelskich, stosunku jednostki do zbiorowości od czasów najdawniejszych do dzisiaj.

Przedmioty w ramach wyzwania Dzieje myśli obywatelskiej:

 1. Dylematy polityki i tożsamości LGBT: Polska, Europa, USA. Prowadzą: Janion Ewa, Janion Ludmiła (3700-KON10-AL). 
 2. Język, kultura, komunikowanie społeczne. Prowadzi: Kloch Zbigniew (3700-KON12-AL)
 3. Krytyczne teorie kultury wobec neoliberalizmu. Prowadzi: Majewska Ewa (3700-KON136-AL)
 4. Historia kina polskiego. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON138-AL)
 5. Alexis de Tocqueville albo Ameryka w demokracji. Prowadzi: Wróbel Szymon (3700-KON140-AL)
 6. Giorgio Agamben albo radykalna pasywność. Prowadzi: Wróbel Szymon (3700-KON142-AL)
 7. Płeć i kapitał. Kulturowe konteksty (re)produkcji. Prowadzą: Majewska Ewa, Ratajczak Mikołaj (3700-KON146-AL)
 8. Antropologia i nowoczesność. Prowadzi: Klekot Ewa (3700-KON180-AL)
 9. Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści w Polsce w teorii i w praktyce. Prowadzą: Knut Paweł, Godzisz Piotr, Wójcik Anna (3700-KON181-AL)
 10. Repatrianci, migranci, uchodźcy – teoria literatury w wędrówkach między kulturami. Prowadzi: Niedziałek Ewa (3700-KON185-AL)
 11. Co z tą Polską? Prowadzi: Stankiewicz Piotr (3700-KON193-AL)
 12. Źródła filozofii politycznej. Prowadzi: Zygmuntowicz Dorota (3700-KON195-AL)
 13. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (Kod 3700-KON76-AL)
 14. Anatomia przywództwa. Ujęcie socjologiczne. Prowadzi: Maria Wiśniewska (3700-KON114-AL)
 15. Źródła kultury prawnej zjednoczonej Europy. Prowadzi: Witold Wołodkiewicz (3700-KON131-AL)
 16. Odkrycie tego, co społeczne. Narodziny teorii socjologicznej w dyskusjach przełomu XIX i XX wieku. Prowadzą: Bartłomiej Błesznowski i Mikołaj Ratajczak (3700-KON205-AL)
 17. Europa: Idea, podziały, granice. Prowadzi: Piotr Chmiel (3700-KON207-AL)
 18. Dziewczyna - bohaterka literatury dla niedorosłych. Prowadzi: Anna Czernow (3700-KON209-AL)
 19. Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach. Prowadzi: Marzena Maciulewicz (3700-KON220-AL)
 20. Rzeczy i ludzie. O społeczeństwie i materialności. Prowadzi: Grzegorz Sokół (3700-KON228-AL)
 21. Ekonomia i finanse dla humanistów. Prowadzi: Maria Wiśniewska (3700-KON232-AL)
 22. Kształt rzeczy przyszłych – w poszukiwaniu nowoczesności. Fantastyka naukowa na tle przemian kulturowych przed 1939 rokiem. Prowadzą: Agnieszka Haska i Jerzy Stachowicz (3700-KON238-AL)
 23. Solidarność – historia idei. Przemiany form życia społecznego od epoki fabryk do epoki internetu. Prowadzi: Jacek Kołtan (3700-KON239-AL)
 24. Mediacje oraz inne formy rozwiązywania konfliktów - teoria i praktyka. Prowadzi: Stanisław Kordasiewicz (3700-KON240-AL)
 25. Sztuka opisu kulturowego. Współczesne wyzwania metodologiczne i pisarskie w antropologii kulturowej. Prowadzi: Tomasz Rakowski (3700-KON248-AL)
 26. Społeczne wyobrażenia sztucznej inteligencji. Prowadzi: Aleksander Tarkowski (3700-KON257-AL)
 27. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (3700-KON76-AL)
 28. Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON92-AL)
 29. Opowieści z danych (społecznych). Prowadzą: Marta Anacka i Justyna Salamońska (3700-WAR7-AL)

 

Wszystkie wyzwania kierunkowe