Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Rozliczenie roku i opłaty

Okresem zaliczeniowym w Kolegium Artes Liberales jest rok akademicki. 

Rozliczenia te pomogą nam sprawdzić, czy wypełniliście Państwo swoje zobowiązania względem Kolegium zgodnie z Programem Studiów oraz Państwa planami studiów.

W związku z tym każdy ze studentów ma obowiązek dostarczenia do sekretariatu wydruku karty rozliczeniowej po uzyskaniu wszystkich oceń, najpóźniej do 20.09. Osoby, które chcą obronić pracę licencjacką, powinny to zrobić najpóźniej na 3 tygodnie przed obroną. W sierpniu Dziekanat jest nieczynny. 

Plik do pobrania z tabelą rozliczeniową znajdują się u dołu strony oraz w sekcji Formularze i wnioski.

Obowiązek rozliczenia obejmuje wszystkich studentów Kolegium Artes Liberales. Rozliczenia należy składać po każdym roku akademickim.

W rozliczeniu najpierw proszę wpisać zajęcia class, później pozostałe zajęcia uzupełniające, włącznie z lektoratami i WF-em.

Rozliczenie roku, programu studiów i minimum programowego potwierdzają Dyrektor Kolegium Artes Liberales lub Prodziekan ds. studenckich.

 

Opłaty związane ze studiowaniem w Kolegium Artes Liberles:

Powtarzanie zajęć:

  • powtarzanie roku studiów: 3000 zł
  • powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.): 300 zł
  • powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.): 600 zł

W przypadku zajęć nieobjętych planem studiów (konsultacje dot. pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku skreślenia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie): 400 zł.

 

Pliki do pobrania: